Zoekresultaten

Er zijn 25 zoekresultaten voor *.
2 april 2009

De kredietcrisis en de Nederlandse economie in 2009-2010

Publicatie

Dit memorandum voorziet in een uitgebreide (Engelstalige) samenvatting van het Centraal Economisch Plan 2009

17 maart 2009

Investeringen in woningen (CEP 2009)

Publicatie

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in het Centraal Economisch Plan 2009.

3 maart 2009

Second opinion op MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen, concept eindrapport

Publicatie

In deze CPB-notitie wordt een second opinion gegeven over de MKBA van de projectalternatieven voor de Kanaalzone Gent-Terneuzen.

11 februari 2009

Trefzekerheid CPB-prognoses 1971-2007

Publicatie

Het nauwkeurig voorspellen van de economische groei blijkt voor alle ramingsinstituten een moeilijke opgave.

9 januari 2009

Effecten van de kredietcrisis op klimaat- en energiebeleid

Publicatie

CPB en PBL brengen de belangrijkste effecten van de kredietcrisis op het Nederlandse klimaat- en energiebeleid in kaart.