Zoekresultaten

Er zijn 253 zoekresultaten voor *.
29 maart 2002

Research en development in Nederland door individuele bedrijven - maart 2002

Publicatie

Dit rapport presenteert een unieke R&D-hitlijst van ruim 200 ondernemingen en onderzoeksinstellingen met R&D-activiteiten in Nederland.

12 februari 2002

Concurrentie en innovatie: Implicaties voor marktwerkingsbeleid

Publicatie

Deze notitie onderzoekt de relatie tussen concurrentie en innovatie: is concurrentie goed of slecht voor de prikkels om te innoveren?

29 januari 2002

Preventie van onderwijsachterstanden - januari 2002

Publicatie

In dit memorandum staat de vraag centraal hoe de middelen voor preventie van onderwijsachterstanden het best kunnen worden ingezet.

15 januari 2002

Makel-schakel in het licht van buitenlandse ervaringen

Publicatie

Dit memorandum beoogt een spiegel te bieden voor het Nederlandse makel-schakel beleid.

15 januari 2002

Financiering van wetenschappelijk onderzoek in internationaal perspectief

Publicatie

Dit memorandum tracht een beeld te geven van de internationale variatie in de prestatie-afhankelijkheid van onderzoeksfinanciering.

15 januari 2002

De pijlers onder de kenniseconomie; opties voor institutionele vernieuwing

Publicatie

Dit boek onderzoekt de drie pijlers onder de kenniseconomie - onderwijs, onderzoek bij publieke kennisinstellingen en onderzoek bij bedrijven.

15 januari 2002

Over de interpretatie van schattingen van het private en het sociale rendement van R&D

Publicatie

Dit memorandum beschrijft hoe en wanneer schattingsresultaten van de impact van eigen en vreemde R&D op TFP-groei wel of niet geïnterpreteerd kunnen worden als evidentie van marktfalen waarvoor de markt zelf niet heeft kunnen corrigeren

14 januari 2002

Over de interpretatie en de internationale vergelijkbaarheid van CIS-2 indicatoren

Publicatie

Dit memorandum presenteert een alternatieve innovatie-intensiteit indicator.

10 januari 2002

Onderwijs, R&D en economische groei

Publicatie

Dit memorandum geeft een literatuuroverzicht ten behoeve van de LT-studie van de afdeling Kenniseconomie

14 december 2001

Vier standpunten over Nederlandse clusters

Publicatie

Dit memorandum omvat vier theoretische standpunten over clusters en identificeert verschillende clusters door gedetailleerde input-ouputtabellen, innovatieonderzoeken en gegevens over bedrijvenlocaties te analyseren.