Zoekresultaten

Er zijn 260 zoekresultaten voor *.
15 januari 2002

Makel-schakel in het licht van buitenlandse ervaringen

Publicatie

Dit memorandum beoogt een spiegel te bieden voor het Nederlandse makel-schakel beleid.

15 januari 2002

Financiering van wetenschappelijk onderzoek in internationaal perspectief

Publicatie

Dit memorandum tracht een beeld te geven van de internationale variatie in de prestatie-afhankelijkheid van onderzoeksfinanciering.

15 januari 2002

De pijlers onder de kenniseconomie; opties voor institutionele vernieuwing

Publicatie

Dit boek onderzoekt de drie pijlers onder de kenniseconomie - onderwijs, onderzoek bij publieke kennisinstellingen en onderzoek bij bedrijven.

15 januari 2002

Over de interpretatie van schattingen van het private en het sociale rendement van R&D

Publicatie

Dit memorandum beschrijft hoe en wanneer schattingsresultaten van de impact van eigen en vreemde R&D op TFP-groei wel of niet geïnterpreteerd kunnen worden als evidentie van marktfalen waarvoor de markt zelf niet heeft kunnen corrigeren

14 januari 2002

Over de interpretatie en de internationale vergelijkbaarheid van CIS-2 indicatoren

Publicatie

Dit memorandum presenteert een alternatieve innovatie-intensiteit indicator.

10 januari 2002

Onderwijs, R&D en economische groei

Publicatie

Dit memorandum geeft een literatuuroverzicht ten behoeve van de LT-studie van de afdeling Kenniseconomie

14 december 2001

Vier standpunten over Nederlandse clusters

Publicatie

Dit memorandum omvat vier theoretische standpunten over clusters en identificeert verschillende clusters door gedetailleerde input-ouputtabellen, innovatieonderzoeken en gegevens over bedrijvenlocaties te analyseren.

13 december 2001

Drijft ICT de Nederlandse productiviteitsgroei omhoog?

Publicatie

ICT, toverdrank voor productiviteitsgroei?

3 december 2001

MLT-op-maat ICT 2003-2006

Publicatie

De Nederlandse ICT-sector zal de komende jaren minder snel groeien dan de afgelopen periode.

29 november 2001

De vestiging van R&D in Nederland: ontwikkelingen, determinanten en beleid

Publicatie

Ruimte voor overheidsbeleid dat het vestigingsklimaat voor R&D verbetert.