Zoekresultaten

Er zijn 227 zoekresultaten voor *.
1 december 2000

Het effect van woningbezit op arbeidsmobiliteit in Nederland: Oswald's theorie opnieuw bekeken

Publicatie

Het effect van woningbezit op arbeidsmobiliteit in Nederland: Oswald's theorie opnieuw bekeken

1 januari 2000

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid

Publicatie

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid

1 oktober 1999

Een analyse van het initiatiefwetsvoorstel 'Bevordering Eigen Woningbezit' (BEW)

Publicatie

CPB: Effectiviteit van het stimuleren van eigenwoningbezit door BEW is beperkt

26 februari 1999

Woningbouw; tussen markt en overheid

Publicatie

Gegeven het huidige stelsel van ruimtelijke ordening is een beleidsoptie om gedetailleerde gemeentelijke sturing zo veel mogelijk achterwege te laten.

1 februari 1998

Wonen en ruimte in drie scenario's tot 2020

Publicatie

Wonen en ruimte in drie scenario's tot 2020

1 januari 1997

Sociale prestaties en fiscaal beleid: een toepassing op MIMIC

Publicatie

Sociale prestaties en fiscaal beleid: een toepassing op MIMIC

1 januari 1995

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid: Plan van Van Elswijk

Publicatie

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid: Plan van Van Elswijk