Zoekresultaten

Er zijn 319 zoekresultaten voor *.
22 november 2005

Belastingherziening 2001 en de werkgelegenheid van vrouwen; een analyse op basis van de Enquête Beroepsbevolking

Publicatie

Nieuw belastingstelsel stimuleert arbeidsparticipatie partners.

31 oktober 2005

De conjunctuurgevoeligheid van het ziekteverzuim

Publicatie

Meer ziekteverzuim tijdens hoogconjunctuur.

28 september 2005

Second opinion Meerjarenperspectief CWI

Publicatie

SZW vraagt CPB second opinion op te stellen over de effecten van nieuw te voeren beleid CWI

20 september 2005

Europese tijden; de publieke opinie over Europa; arbeidstijden, vergeleken en verklaard

Publicatie

In deze Europese Verkenning worden de feiten en voorkeuren over de tijdsbesteding voor de EU-lidstaten en de VS gepresenteerd.

28 juli 2005

Schaarste aan studenten in de exacte wetenschappen en techniek in Nederland

Publicatie

Arbeidsmarkt duidt niet op tekorten aan bèta's.

9 juni 2005

Analyse PvdA-voorstel aanpassing huidige WAO

Publicatie

Tweede Kamerlid mevrouw Bussemaker heeft het CPB verzocht om een voorstel tot aanpassing van het huidige WAO-stelsel te analyseren.

12 mei 2005

Position paper rondetafelgesprek WIA

Publicatie

Deze CPB Notitie presenteert de voornaamste bevindingen van recente CPB analyses van de WIA

26 april 2005

Publieke of private uitvoering van arbeidsongeschiktheidsregelingen; casestudie verzekering van beroepsrisico's in de VS

Publicatie

Dit onderzoek gaat in op de afweging tussen een publieke of private uitvoering van arbeidsongeschiktheidsregelingen.

1 maart 2005

Structurele effecten van de WIA

Publicatie

Dit memorandum berekent de structurele effecten van de WIA.

22 februari 2005

Discussiebijdrage over vraag- en aanbodgestuurde arbeidsmigratie

Publicatie

Dit memorandum beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over vraag- en aanbodgestuurde arbeidsmigratie.