Zoekresultaten

Er zijn 292 zoekresultaten voor *.
14 januari 2004

Arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europese toetredingslanden

Publicatie

SZW vraagt CPB actuele raming op te stellen van de arbeidsmigratiestroom uit Midden- en Oost-Europese toetredingslanden

8 januari 2004

Rapport van de AIECE werkgroep Buitenlandse handel

Publicatie

Velen weten meer dan één.

27 november 2003

Schuld- en vermogensposities van de particuliere sector in de Verenigde Staten

Publicatie

Dit memorandum is een achtergrondmemorandum bij het kader 'Hebben Amerikaanse gezinnen te hoge schulden?' in het Centraal Economisch Plan 2003.

17 november 2003

International comparison of sectoral energy- and labour-productivity performance; stylised facts and decomposition of trends

Publicatie

Dit paper brengt de trendmatige ontwikkeling in kaart van energie- en arbeidsproductiviteit

21 oktober 2003

Vier toekomstscenario's voor Europa.

Publicatie

Hoe ziet de Europese Unie er over 20 jaar uit? Deze studie ontwikkelt vier scenario's voor de toekomst van de Europese Unie.

21 oktober 2003

Vier scenario's voor Europa in cijfers

Publicatie

Vier scenario's voor Europa in cijfers

16 september 2003

Sociaal Europa. Europese verkenning 1

Publicatie

Deze verkenning besteedt onder meer aandacht aan de publieke opinie in Nederland en andere EU-lidstaten over de Europese integratie.

11 juli 2003

Concurrentie op Europese energiemarkten: tussen beleidsambities en practische beperkingen

Publicatie

Sterke concurrentie op Europese energiemarkt nog ver weg.

27 maart 2003

Economierapportage maart 2003

Publicatie

De Nederlandse economie blijft ondermaats presteren.

18 maart 2003

European wage coordination; nightmare or dream to come true? An economic analysis of wage bargaining institutions in the EU

Publicatie

De onderhandelingsmacht van vakbonden is de laatste decennia geleidelijk afgenomen als gevolg van de Europese integratie.