Zoekresultaten

Er zijn 297 zoekresultaten voor *.
21 oktober 2003

Vier scenario's voor Europa in cijfers

Publicatie

Vier scenario's voor Europa in cijfers

16 september 2003

Sociaal Europa. Europese verkenning 1

Publicatie

Deze verkenning besteedt onder meer aandacht aan de publieke opinie in Nederland en andere EU-lidstaten over de Europese integratie.

11 juli 2003

Concurrentie op Europese energiemarkten: tussen beleidsambities en practische beperkingen

Publicatie

Sterke concurrentie op Europese energiemarkt nog ver weg.

27 maart 2003

Economierapportage maart 2003

Publicatie

De Nederlandse economie blijft ondermaats presteren.

18 maart 2003

European wage coordination; nightmare or dream to come true? An economic analysis of wage bargaining institutions in the EU

Publicatie

De onderhandelingsmacht van vakbonden is de laatste decennia geleidelijk afgenomen als gevolg van de Europese integratie.

18 maart 2003

De aanbodzijde in de Verenigde Staten en de Europese Unie, 2004-2007

Publicatie

Recente informatie noopt tot een neerwaartse aanpassing van de potentiële BBP-volumegroei voor de Verenigde Staten en de Europese Unie.

4 maart 2003

Sectorale ontwikkelingen in TFP in de OECD

Publicatie

Dit memorandum beschrijft de ontwikkelingen van de totale factorproductiviteit (TFP) per sector in de OECD tussen 1970-1990.

8 januari 2003

Het verhandelen van emissies en de Europese elektriciteitsmarkt

Publicatie

In dit memorandum beantwoordt het CPB vragen van de Nederlandse Commissie ‘Emissierechten’.

19 november 2002

Klimaatbeleid en Europese concurrentieposities

Publicatie

Welke gevolgen kan stringenter klimaatbeleid voor Europa hebben?

30 oktober 2002

Does European cohesion policy reduce regional disparities? An empirical analysis

Publicatie

Het Europese cohesiebeleid richt zich voornamelijk op de financiering van werkgelegenheids- en infrastructuur-projecten in achterblijvende regio's van de Europese Unie.