Zoekresultaten

Er zijn 391 zoekresultaten voor *.
18 september 2007

Raming van het bijstandsvolume in MEV 2008 en Actualisatie Economische Verkenning 2008 - 2011

Publicatie

In dit memorandum wordt een raming gemaakt van het bijstandsvolume voor 2007 en voor de periode 2008 - 2011

18 september 2007

Actualisatie Economische Verkenning 2008-2011.

Publicatie

In dit document wordt een scenario voor de economische groei, de koopkrachtontwikkeling en de overheidsfinanciën geschetst.

30 juli 2007

Scenario's van klimaatbeleid na 2012

Publicatie

Vier scenario's schetsen in dit rapport verschillende toekomstbeelden op het terrein van klimaatbeleid.

2 juli 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Publicatie

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

9 mei 2007

Trends in Europese integratie: Technische bijlage bij de Europese Verkenning / European Outlook 5

Publicatie

Dit memorandum voorziet in een technische bijlage bij Hoofdstuk B3 van de Europese Verkenning/ European Outlook 5

19 april 2007

Effect wederuitvoer op relevante wereldhandel

Publicatie

In dit memorandum wordt geschat in welke mate de ontwikkeling van de relevante wereldhandel is toe te schrijven aan de internationale toename van de wederuitvoer.

17 april 2007

SAFFIER; een 'multi purpose'-model van de Nederlandse economie voor analyses op korte en middellange termijn.

Publicatie

Voor analyses en ramingen op korte en middellange termijn maakt het Centraal Planbureau (CPB) sinds eind 2004 gebruik van het macro-econometrische model SAFFIER.

9 april 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Publicatie

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

4 april 2007

Raming van het bijstandsvolume in CEP 2007

Publicatie

In dit memorandum wordt een raming gemaakt van het aantal bijstandsuitkeringen in 2007.

15 maart 2007

Opening services markets within Europe; modelling foreign establishments in a CGE framework

Publicatie

In dienstensectoren overstijgen de verkopen van buitenlandse vestigingen vaak de waarde van grensoverschrijdende handel.