Zoekresultaten

Er zijn 320 zoekresultaten voor *.
6 oktober 2003

Herverdelingseffecten van Immigratie

Publicatie

In dit memorandum bestuderen we de voor- en nadelen die de autochtone bevolking ten deel vallen door immigratie.

19 juni 2003

Contra-expertise effecten BTW-verlaging arbeidsintensieve diensten

Publicatie

Deze notitie schetst een analytisch kader voor bestudering van de effecten van de BTW-verlaging op de werkgelegenheid.

18 maart 2003

European wage coordination; nightmare or dream to come true? An economic analysis of wage bargaining institutions in the EU

Publicatie

De onderhandelingsmacht van vakbonden is de laatste decennia geleidelijk afgenomen als gevolg van de Europese integratie.

5 februari 2003

Relatie loonmatiging en pensioenpremies

Publicatie

SZW stelt CPB drie vragen met betrekking tot loonmatiging en pensioenpremies

23 december 2002

Kenmerken van uittreders - december 2002

Publicatie

Dit memorandum geeft inzicht in het verschijnsel van vervroegd uittreden.

29 november 2002

Verlof en arbeidsmarkt

Publicatie

Beter-betaald verlof verlaagt arbeidsaanbod en productie voor de markt.

30 oktober 2002

Does European cohesion policy reduce regional disparities? An empirical analysis

Publicatie

Het Europese cohesiebeleid richt zich voornamelijk op de financiering van werkgelegenheids- en infrastructuur-projecten in achterblijvende regio's van de Europese Unie.

27 augustus 2002

Collectieve loonstijgingen volgens twee statistieken: Het verschil tussen het CPB-contractloon en het cao-loon van het CBS gekwantificeerd - augustus 2002

Publicatie

In dit memorandum wordt een vergelijking gemaakt van de CPB-contractloonstijging en de cao-loonstijging zoals berekend door het CBS.

20 maart 2002

Het effect van twee onderdelen van het SER-advies "Werken aan arbeidsgeschiktheid"

Publicatie

Het effect van twee onderdelen van het SER-advies "Werken aan arbeidsgeschiktheid"

18 maart 2002

Analyse van het SER-advies "Werken aan arbeidsgeschiktheid"

Publicatie

CBP analyseert SER-advies WAO: dit advies beoogt de instroom in de WAO drastisch te beperken