Zoekresultaten

Er zijn 297 zoekresultaten voor *.
12 december 2001

Economische Verkenning 2003-2006

Publicatie

Deze studie is analyse van het groeipotentieel van de Nederlandse economie op de middellange termijn.

28 november 2001

Taxation and foreign direct investment; a synthesis of empirical research

Publicatie

Dit artikel bespreekt de empirische literatuur over de invloed van de vennootschapsbelasting op de allocatie van directe buitenlandse investeringen.

11 september 2001

Uitbreiding van de EU: economische gevolgen voor landen en industrieën

Publicatie

Toetreding vooral gunstig voor nieuwe lidstaten zelf.

22 augustus 2001

Blootstelling van de zakelijke dienstverlening aan internationale concurrentie

Publicatie

Zakelijke dienstverleners snel geneigd te kiezen voor internationale expansie door middel van eigen buitenlandse vestigingen.

2 mei 2001

Belasting op kapitaalinkomen in Europa; trends en trade-offs

Publicatie

De kapitaalmarkten van de EU raken steeds meer vervlochten. Hoe dienen beleidsmakers op deze ontwikkelingen te reageren?

9 april 2001

Aanbodzijde economie Verenigde Staten en EU, 1970-2006

Publicatie

Dit Memorandum dient als achtergrond bij CPB Document No. 1 en beschrijft de productiefunctie-methode, die gebruikt is voor de berekening van de groei van de potentiële productie.

9 april 2001

Theorie, Methodologie en beschrijvende Statistieken over Diensten en Dienstenhandel

Publicatie

Deze scriptie probeert een eerste impuls te geven aan empirisch onderzoek naar de beslissende factoren van de dienstenhandel door de patronen in de internationale handel in kaart te brengen.

1 juni 2000

Het verschillende effect van veranderingen in het Zuiden op loonongelijkheid in het Noorden

Publicatie

Verenigde Staten minder gevoelig dan Europa en Japan voor veranderingen door globalisering

1 mei 2000

AIECE werkgroep rapporten- voorjaar 2000: Wereldhandel 2000-2001; Wereld grondstoffenprijzen 2000-2001

Publicatie

AIECE Werkgroep rapporten: grondstoffenprijzen hoger in 2000-2001

1 mei 2000

Openheid, groei en O & O spillovers: het blootleggen van de missing link?

Publicatie

Openheid, groei en O & O spillovers: het blootleggen van de missing link?