Zoekresultaten

Er zijn 320 zoekresultaten voor *.
14 februari 2002

Analyse van de WAO-voorstellen op hoofdlijnen van de SER

Publicatie

CPB maakt analyse op hoofdlijnen van SER-voorstel tot drastische beperking instroom WAO

14 januari 2002

Arbeidsaanbod op middellange termijn

Publicatie

Dit Memorandum dient als achtergrond bij CPB Document No. 1 en geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de projectie van de toekomstige arbeidsaanbodgroei.

9 januari 2002

Factor mobility and regional disparities; east, west, home's best?

Publicatie

Zowel werkloosheidspercentages als inkomens per hoofd van de bevolking verschillen enorm tussen de Europese regio's.

20 juni 2001

Analyse van de voorstellen van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid ('Donner II')

Publicatie

Hoe pakken de voorstellen van de 'Commissie Donner II' uit?

30 april 2001

Analyse van de voorstellen van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid

Publicatie

Commissie Donner II vraagt CPB om een analyse te maken van het effect van enkele WAO-voorstellen

28 april 2001

Arbeidsparticipatie van vrouwen

Publicatie

Op verzoek van SZW gaan we in deze notitie in op de doelstelling van het kabinet om te bevorderen dat de arbeidsparticipatie van vrouwen de komende tien jaar toeneemt met 13%-punt.

19 april 2001

Potentiele groei volgens de productiefunctiebenadering

Publicatie

Dit Memorandum beschrijft berekeningsmethodes die zijn gehanteerd ten behoeve van het CPB-document "Het Nederlands groeipotentieel op middellange termijn".

29 maart 2001

Arbeidsaanbod op middellange termijn

Publicatie

Dit Memorandum dient als achtergrond bij CPB Document No. 1 en geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de projectie van de toekomstige arbeidsaanbodgroei.

19 maart 2001

Cijfers betreffende arbeidsinkomensquote en winstquote van de marktsector

Publicatie

Cijferreeksen arbeidsinkomensquote en winstquote marktsector naar aanleiding van twee artikelen in de Volkskrant van 19 maart 2001

26 januari 2001

Verdeling van het nationaal inkomen over gezinnen, bedrijven en collectieve sector,

Publicatie

Waar blijft de groei van het nationaal inkomen?