Zoekresultaten

Er zijn 391 zoekresultaten voor *.
25 januari 2006

Trefzekerheid van korte-termijnramingen van het CPB voor de jaren 1971-2004; inclusief vergelijking met negen andere instanties

Publicatie

Jaarlijks onderzoekt het CPB de trefzekerheid van zijn eigen ramingen door de in het verleden gepubliceerde prognoses te vergelijken met de realisaties.

24 januari 2006

Vijf hoogtepunten van de Lissabon agenda; de economische gevolgen van het bereiken van deze doelen

Publicatie

De Lissabon agenda kan een substantiële bijdrage leveren aan de Europese economie en werkgelegenheid.

12 januari 2006

Athena; een multi-sector model van de Nederlandse economie

Publicatie

Dit document beschrijft het multi-sector model van de Nederlandse economie, Athena.

21 december 2005

Kosteneffectiviteitsanalyse van het maatregelpakket in de PKB Ruimte voor de Rivier deel 3

Publicatie

De Projectorganisatie ‘Ruimte voor de Rivier’ vraagt het CPB een kosten-batenanalyse (KBA) uit te voeren voor de Planologische Kernbeslissing (PKB) ‘Ruimte voor de Rivier’.

21 december 2005

Simulating the Lisbon skills targets in WorldScan

Publicatie

Onze excuses, er is geen Nederlandse vertaling voor deze pagina

12 december 2005

Reactie op kritiek van Van Eijck op koopkrachtcijfers CPB

Publicatie

In dit memorandum reageert het CPB op de kritiek van oud-staatssecretaris Van Eijck op de berekening van de koopkracht door het CPB.

12 december 2005

Beschrijving koopkrachtberekening

Publicatie

In dit memorandum worden de koopkrachtberekeningen van het CPB nader toegelicht.

25 november 2005

Hoe kunnen we de aandelen van binnenlandse vraag en export in de economische groei bepalen?

Publicatie

Dit memorandum onthult de verschillen tussen de ‘Nederlandse methode’ en de ‘internationale methode’ om de aandelen van bestedingscategorieën aan economische groei te bepalen.

17 augustus 2005

Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2006

Publicatie

Dit memorandum licht de raming van het bijstandsvolume voor 2005 respectievelijk 2006 toe.

17 augustus 2005

De economische situatie in Italië

Publicatie

Dit Memorandum bevat achtergrondmateriaal bij het kader over de Italiaanse economie in de Macro Economische Verkenningen 2006.