Zoekresultaten

Er zijn 318 zoekresultaten voor *.
27 juni 2000

Solidariteit, keuzevrijheid en transparantie; de toekomst van de Nederlandse markt voor oudedagsvoorzieningen

Publicatie

Hoe kunnen huidige pensioenregelingen worden aangepast om de druk op de solidariteit te verminderen?

1 juni 2000

De invloed van actief arbeidsmarktbeleid; een TAE-analyse voor Nederland

Publicatie

De invloed van actief arbeidsmarktbeleid; een TAE-analyse voor Nederland

1 mei 2000

Duurafhankelijkheid in bijstand en WW; de gevolgen van het profileren van werklozen

Publicatie

Het is algemeen bekend dat de kans op het vinden van baan voor een werkloze afneemt naarmate de werkloosheid langer duurt.

1 februari 2000

Arbeidsbemiddeling en -reïntegratie van werklozen; welke rol heeft de overheid te spelen?

Publicatie

De rol van de overheid bij de privatisering van de markt van arbeidsbemiddeling en -reïntegratie

1 februari 2000

Belastingbeleid in een model voor het zoeken op de arbeidsmarkt met behulp van training

Publicatie

Dit document ontwikkelt een model voor het zoeken op de arbeidsmarkt met behulp van training.

1 augustus 1999

Evenwichtswaarden en loonflexibiliteit in Europa

Publicatie

Evenwichtswerkloosheid lager dan eerder werd aangenomen

1 juli 1999

Evenwichtswerkloosheid in Nederland

Publicatie

Evenwichtswerkloosheid in Nederland nadert verklaard

1 juni 1999

Loondifferentiatie in Nederland na 1969; een sectorale invalshoek

Publicatie

Loondifferentiatie in Nederland na 1969; een sectorale invalshoek

1 maart 1999

Een EICT model voor Nederland: simulaties met het model Mimic

Publicatie

Een EICT model voor Nederland: simulaties met het model Mimic

1 januari 1999

Analyse van de macro-economische invloed van kinderopvangsubsidies: een AGE aanpak

Publicatie

Analyse van de macro-economische invloed van kinderopvangsubsidies: een AGE aanpak