Zoekresultaten

Er zijn 391 zoekresultaten voor *.
26 april 2005

Puntschattingen versus betrouwbaarheidsintervallen

Publicatie

Dit memorandum heeft als doel een overzicht te geven hoe andere (inter)nationale instituten die economische voorspellingen maken, hun korte-termijnvoorspellinge presenteren: als puntschattingen of met betrouwbaarheidsintervallen.

1 maart 2005

Raming van het bijstandsvolume in het CEP 2005

Publicatie

In dit memorandum wordt een raming gemaakt van het aantal bijstandsuitkeringen voor 2005

14 januari 2005

Arbeidsproductiviteit op lange termijn in historisch en internationaal perspectief

Publicatie

Dit memorandum plaatst de cijfers over de Nederlandse arbeidsproductiviteitsgroei in historisch en internationaal perspectief.

26 november 2004

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde per bedrijfstak, 2001–2020 en 2021–2040

Publicatie

De uitkomsten voor de groei van het volume van de toegevoegde waarde en van de werkgelegenheid per bedrijfstak in de scenariostudie "Vier vergezichten op Nederland".

26 november 2004

Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg

Publicatie

Zorguitgaven groeien sneller dan BBP.

26 november 2004

Arbeidsaanbod in de lange-termijnscenario's voor Nederland

Publicatie

Voortgezette groei arbeidsaanbod in drie van vier scenario's tot 2040.

26 november 2004

Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040

Publicatie

Deze studie brengt mogelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie in beeld door middel van vier scenario's.

21 september 2004

Werkgelegenheidsbarometer

Publicatie

Dit memorandum geeft een toelichting op de vernieuwde werkgelegenheidsbarometer.

19 september 2004

Raming bijstandsvolume in de MEV 2005

Publicatie

In dit memorandum wordt de raming van het bijstandsvolume voor 2004 en 2005 toegelicht.

19 april 2004

Vier toekomstscenario's voor energiemarkten en klimaatverandering

Publicatie

Om met de onzekerheden rond energie en klimaat om te gaan zijn vier scenario's uitgewerkt.