Zoekresultaten

Er zijn 61 zoekresultaten voor *.
9 september 2008

De Interne Markt en de Nederlandse economie: implicaties voor handel en economische groei

Publicatie

Dit document presenteert de effecten van de Interne Markt (IM) in de Europese Unie (EU) op inkomen in twee stappen.

13 mei 2008

Internationale uitstraling van binnenlandse hervormingen: de gezamenlijke toepassing van de Lissabon Strategie in de EU

Publicatie

Gezamenlijk de Lissabon-doelstellingen halen versterkt de effecten.

22 april 2008

Subsidiariteit en economische hervorming in Europa

Publicatie

In welke mate is de huidige, verdergaande Europese samenwerking economisch wenselijk?

12 maart 2008

Twee kwantitatieve scenarios voor de toekomst van de industrie in Europa

Publicatie

Dit document presenteert twee scenario's voor de toekomst van de industrie in Europa met verschillende trends voor globalisering, technologische vooruitgang en energie-efficiëntie.

25 oktober 2007

De economische effecten van de toetreding van Kroatië tot de EU

Publicatie

We onderzoeken de economische gevolgen van de mogelijke toetreding van Kroatië tot de Europese Unie.

9 mei 2007

Marktplaats Europa; vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie

Publicatie

Draagt de Europese interne markt bij aan de verbetering van vrije handel, vrije investeringen en vrije migratie?

15 maart 2007

Opening services markets within Europe; modelling foreign establishments in a CGE framework

Publicatie

In dienstensectoren overstijgen de verkopen van buitenlandse vestigingen vaak de waarde van grensoverschrijdende handel.

12 december 2006

Directe Buitenlandse Investeringen in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen: Literatuuroverzicht

Publicatie

Dit memorandum geeft een overzicht van de schaarse literatuur die beschikbaar is over het modelleren van FDI in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen.

7 november 2006

Innovatiebeleid: Europa of de lidstaten?

Publicatie

Innovatie heeft zelden uitsluitend binnenlandse oorzaken en gevolgen, maar hoe kan een Europees innovatiebeleid nationaal innovatiebeleid aanvullen of vervangen?

17 oktober 2006

EU accession and income growth: an empirical approach

Publicatie

De dynamische effecten van het EU-lidmaatschap zijn cruciaal voor de nieuwe lidstaten om naar het gemiddelde inkomen van de oude lidstaten toe te groeien.