Zoekresultaten

Er zijn 43 zoekresultaten voor *.
3 maart 2010

Recente ontwikkelingen in Nederlandse ziekenhuizen; wat is de invloed van marktwerking op intramurale ziekenhuiszorg?

Publicatie

Dit memorandum onderzoekt de effecten van de introductie van regulerende marktwerking in Nederlandse intramurale ziekenhuiszorg.

20 november 2008

Prijsvorming van generieke geneesmiddelen; forse prijsdaling in het nieuwe zorgstelsel.

Publicatie

De geneesmiddelenvoorziening heeft de afgelopen maanden prominent in de schijnwerpers gestaan.

16 juni 2006

Handle with care! Sturingsmodellen voor een doelmatige ouderenzorg.

Publicatie

Het huidige bekostigingsmodel voor de ouderenzorg in de AWBZ kent weinig prikkels tot doelmatigheid.

12 juni 2006

Een scenario voor de zorguitgaven 2008-2011

Publicatie

Deze studie beschrijft een scenario voor de zorguitgaven voor de middellange termijn bij ongewijzigd beleid.

31 maart 2006

Empirische invulling zorgmodel

Publicatie

Dit memorandum is de technische rapportage van het zorgmodel waarin dieper wordt ingegaan op de specificaties in het model en de empirische invulling daarvan.

30 maart 2006

Zorg in model; algemene structuur en varianten

Publicatie

In dit memorandum (en het technische deel B) wordt een model voor de Nederlandse gezondheidszorgsector beschreven.

26 november 2004

Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg

Publicatie

Zorguitgaven groeien sneller dan BBP.

18 oktober 2004

Risk adjustment in the Netherlands; an analysis of insurers' health care expenditures

Publicatie

Deze studie onderzoekt in hoeverre verschillen tussen gezondheidszorguitgaven van ziekenfondsen worden verklaard door risicoverevening gedurende de periode 1991-2001.

23 maart 2004

Momentopname van de AWBZ: een analyse van de sterke en zwakke punten

Publicatie

Nog ruimte voor verbetering van gemoderniseerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

6 maart 2002

Hoe beïnvloedt marketing het voorschrijfgedrag van artsen?

Publicatie

Deze studie is erop gericht de effecten van marketing voor het voorschrijven van medicijnen op het voorschrijfgedrag door artsen te indentificeren en te meten.