Zoekresultaten

There are 211 search results.
8 november 2017

Lager aandeel banen middeninkomens meest zichtbaar in de Randstad

Persbericht

In de Randstad daalt het aandeel banen voor mensen met een middeninkomen en stijgt het aandeel banen voor mensen in de laagst en hoogst betaalde beroepen. Deze zogenoemde ‘polarisatie’ op de arbeidsmarkt speelt vooral in en rondom steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Maar ook in sommige perifeer gelegen gebieden, zoals Groningen en Friesland speelt dit.

3 november 2017

Nederlandse Economendag en de Tinbergenlezing

Agenda

De Nederlandse Economendag biedt de gelegenheid aan alle economen in Nederland om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke economische thema’s. Er wordt actueel economisch onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd met beleidsmakers. De Nederlandse Economendag vindt plaats op vrijdag 3 november bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam.

3 november 2017

Eigen bijdragen in de langdurige thuiszorg – beïnvloeden ze het gebruik van zorg?

Publicatie

Sinds de decentralisatie van delen van de AWBZ in 2015, is er regelmatig discussie over de effecten van de eigen bijdrage op het gebruik van langdurige (thuis-)zorg (persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding). In dit paper schatten we deze effecten aan de hand van de wijziging in de vermogensinkomensbijtelling (VIB) van januari 2013.

3 november 2017

Hogere eigen bijdrage remt gebruik thuiszorg minder dan gedacht

Persbericht

Verhoging van de eigen bijdrage leidt ertoe dat ouderen en langdurig zieken minder thuiszorg afnemen. Het effect is echter kleiner dan tot nu toe op basis van enquêtes werd verondersteld. Bij elke 10%-verhoging van de eigen bijdrage daalt de zorgvraag gemiddeld met 2,6%. Voor meerpersoonshuishoudens en gebruikers van relatief eenvoudige zorgvormen is het effect iets sterker.

31 oktober 2017

Vragen en antwoorden Tweede Kamervragen

Artikel

Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de CPB-doorrekening van het Regeerakkoord.

27 oktober 2017

Actualisatie middellangetermijnverkenning 2018-2021 (verwerking Regeerakkoord)

Figure

In deze CPB Notitie wordt voor de middellange termijn het scenario voor de overheidsfinanciën geschetst waarin het beleid van het nieuwe kabinet is verwerkt. Deze informatie wordt opgeleverd met het oog op de opstelling van de begrotingen, conform de begrotingsregels en conform de Wet houdbare overheidsfinanciën.

27 oktober 2017

Actualisatie middellangetermijnverkenning 2018-2021 (verwerking Regeerakkoord)

Publicatie

In deze CPB Notitie wordt voor de middellange termijn het scenario voor de overheidsfinanciën geschetst waarin het beleid van het nieuwe kabinet is verwerkt. Deze informatie wordt opgeleverd met het oog op de opstelling van de begrotingen, conform de begrotingsregels en conform de Wet houdbare overheidsfinanciën.

25 oktober 2017

Competition Workshop: “FinTech and Competition in the Financial Sector”

Agenda

Op 25 oktober organiseren het Centraal Planbureau (CPB), Autoriteit Consument en Markt (ACM), Tilburg Law and Economics Center (TILEC), Ministerie van Economische Zaken en Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE) gezamenlijk een Competition Workshop met als onderwerp ‘FinTech and Competition in the Financial Sector’.

24 oktober 2017

Meer gelijkheid door verevening? Kapitalisatie en verevening van lokale inkomsten

Artikel

De Raad voor financiële verhoudingen pleit al jaren voor een verruiming van het lokale belastinggebied (Rfv, 2015). Deze roep vindt steeds meer weerklank, ook in de politiek. Zo schreven minister Plasterk en staatssecretaris Wiebes vorig jaar een brief aan de tweede kamer, waarin ze schetsten hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen er uit zou kunnen zien. Verscheidene politieke partijen namen uitbreiding van het lokale belastinggebied op in hun meest recente verkiezingsprogramma.

24 oktober 2017

CPB Wereldhandelsmonitor (inclusief verslagmaand augustus 2017)

Figure

Het wereldhandelsvolume is in augustus 1,2% toegenomen ten opzichte van juli, volgend op een daling van 0,1% in juli (initiële schatting: -0,4%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.