Zoekresultaten

There are 348 search results.
6 december 2019

Effect van erfenissen en schenkingen op vermogensongelijkheid en de rol van belastingen

Publicatie

Desondanks hebben erfenissen en schenkingen tussen 2007 en 2015 niet geleid tot een toename van de vermogensongelijkheid.

Image for Effect van erfenissen en schenkingen op vermogensongelijkheid en de rol van belastingen
6 december 2019

Erfenissen en schenkingen verschuiven vermogen van oud naar jong, ongelijkheid blijft per saldo gelijk

Persbericht

Ontvangers van erfenissen en schenkingen zijn relatief rijker dan leeftijdsgenoten die niets ontvangen. Desondanks hebben erfenissen en schenkingen tussen 2007 en 2015 niet geleid tot een toename van de vermogensongelijkheid. Dit komt doordat huishoudens die een grote schenking geven, gemiddeld ouder en meer vermogend zijn dan de ontvangers, zodat vermogen verschuift naar de minder vermogende generatie. Een andere oorzaak is dat huishoudens met lage of negatieve vermogens weliswaar minder schenkingen en erfenissen ontvangen, maar deze zijn in verhouding tot hun oorspronkelijke vermogen hoger dan bij huishoudens met meer vermogen. Vermogensongelijkheid wordt deels doorgegeven naar volgende generaties, maar na verloop van tijd verspreidt het vermogen zich over de nakomelingen.

3 december 2019

Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Publicatie

Een belasting op industriële luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar.

Image for Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie
3 december 2019

Effecten van een belasting op luchtvervuiling voor drie sectoren

Publicatie

Een belasting op luchtverontreiniging in de Nederlandse industrie zorgt ervoor dat de emissies hiervan op korte termijn sterk afnemen. Dit volgt uit analyses met de Rekentool Beprijzing Luchtverontreiniging. Deze rekentool berekent het effect van een belasting op de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen in de Nederlandse industrie: stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof en vormt hiermee de onderbouwing van de CPB Policy Brief “Belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie”.

3 december 2019

Instrumenten voor beprijzing van luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Publicatie

Als we luchtvervuiling door de Nederlandse industrie willen beprijzen, is de beste optie een belasting ter hoogte van de maatschappelijke schade van de vervuiling, een zogeheten Pigouviaanse belasting.

3 december 2019

Belasting op industriële luchtvervuiling veelbelovend

Persbericht

Een belasting op industriële luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar. De maatschappelijke schade door luchtvervuiling, voor een groot deel gezondheidsschade, is hoger dan de kosten voor de industrie om deze terug te dringen. Dit staat in het zojuist gepubliceerde onderzoek ‘Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie’ van het Centraal Planbureau (CPB) dat kijkt naar de sectoren staal, basisplastics (ethyleen) en kunstmest.

2 december 2019

Seminar: College Finance, Migration and Long term Financial Well-Being of Students

Agenda

Maandag 9 december geeft Wilbert van der Klaauw (Federal Reserve Bank of New York) een presentatie getiteld: "College Finance, Migration and Long term Financial Well-Being of Students"

28 november 2019

‘Btw’s in Afrika lijken op Zwitserse gatenkazen’

Artikel

In veel Afrikaanse landen moet de btw omhoog. Alleen dan krijgen zij genoeg middelen om te investeren in goede scholen en ziekenhuizen, schrijft hoogleraar Cnossen in zijn nieuwe boek.

Image for ‘Btw’s in Afrika lijken op Zwitserse gatenkazen’
25 november 2019

Seminar: The Impact of Peer Personality on Academic Achievement

Agenda

Dinsdag 10 december geeft Bart Golsteyn (Maastricht University) een presentatie getiteld: "The Impact of Peer Personality on Academic Achievement"

25 november 2019

‘Banken wachten echt op onze handelscijfers’

Artikel

Rond de 25ste van de maand, 15.00 uur. Dan verschijnen de nieuwste cijfers over de omvang van de wereldhandel. Kasper Stuut van het CPB licht toe.

Image for ‘Banken wachten echt op onze handelscijfers’