Zoekresultaten

Er zijn 318 zoekresultaten voor *.
1 december 1998

Fiscaal beleid en de arbeidsmarkt: Een gevoeligheidsanalyse met een AGE-model

Publicatie

Fiscaal beleid en de arbeidsmarkt: Een gevoeligheidsanalyse met een AGE-model

1 november 1998

Het verloop van personeel op bedrijfsniveau en verdringing van lager opgeleiden

Publicatie

Het verloop van personeel op bedrijfsniveau en verdringing van lager opgeleiden

1 november 1998

Belastinghervorming en de Nederlandse arbeidsmarkt: benadering met behulp van een toegepast algemeen evenwichtsmodel

Publicatie

Belastinghervorming en de Nederlandse arbeidsmarkt: benadering met behulp van een toegepast algemeen evenwichtsmodel

1 november 1998

Bezetten meer hooogopgeleide werknemers eenvoudige banen in slechte tijden?

Publicatie

Verdringt de hoogopgeleide werknemer de laagopgeleide in slechte tijden?

1 januari 1998

Recente trends in de Nederlandse arbeidsproductiviteit: de rol van wijzigingen in de samenstelling van de werkgelegenheid

Publicatie

Recente trends in de Nederlandse arbeidsproductiviteit: de rol van wijzigingen in de samenstelling van de werkgelegenheid

1 januari 1998

Vouchers voor langdurig werklozen: een simulatie-analyse met MIMIC

Publicatie

Vouchers voor langdurig werklozen: een simulatie-analyse met MIMIC

22 januari 1997

Bevolking en arbeidsaanbod; drie scenario's tot 2020.

Publicatie

Helaas, van dit document is geen digitale versie beschikbaar.

1 januari 1996

Kennis, endogene economische groei en internationale handel; exercities met een Grossman-Helpman model voor de OESO

Publicatie

Kennis, endogene economische groei en internationale handel; exercities met een Grossman-Helpman model voor de OESO

1 januari 1996

Structurele veranderingen in de vraag naar arbeid

Publicatie

Structurele veranderingen in de vraag naar arbeid

1 januari 1996

Instellingen aan het werk; betrokkenheid en flexibiliteit op de Duitse en Nederlandse arbeidsmarkt

Publicatie

Instellingen aan het werk; betrokkenheid en flexibiliteit op de Duitse en Nederlandse arbeidsmarkt