Zoekresultaten

Er zijn 396 zoekresultaten voor *.
7 maart 2007

Maken non-profit organisaties een verschil? Evaluatie van 'non-profit' versus 'for-profit' organisaties in sociale dienstverlening

Publicatie

In dit rapport ontwikkelen we een kader ter bepaling van de omstandigheden waaronder het zinvol is voor de overheid om niet op winst gerichte organisaties te subsidiëren of anderszins te bevoordelen.

7 februari 2007

Indicatie van effecten Financieel kader 2008-2011

Publicatie

Deze notitie bevat een indicatieve analyse van de ex-ante budgettaire effecten van het Financieel kader van het coalitie-akkoord

19 januari 2007

Houdbaarheidseffecten van participatiebeleid

Publicatie

De SER heeft het CPB gevraagd enkele beleidsopties in kaart te brengen waarbij de houdbaarheid verbetert door meer arbeidsparticipatie.

9 januari 2007

Actuele beeld houdbaarheid overheidsfinanciën

Publicatie

De uitkomst van de vergrijzingsstudie (CPB, maart 2006) is dat de overheidsfinanciën op lange termijn niet houdbaar zijn

9 januari 2007

Actuele beeld overheidsfinanciën 2006-2011

Publicatie

Deze notitie schets aan de hand van nieuwe gegevens een actueel beeld van de overheidsfinanciën voor de periode 2006-2011

21 december 2006

Alcohol taxation and regulation in the European Union

Publicatie

Deze studie bevat schattingen van de externe kosten veroorzaakt door alcoholmisbruik in de Europese Unie (EU) en confron

14 september 2006

Economische effecten van aanpassing fiscale behandeling eigen woning.

Publicatie

De behandeling van de eigen woning in het fiscale stelsel houdt een impliciete subsidie in.

8 september 2006

CPB corrigeert budgettair effect van individualiseren heffingskortingen

Publicatie

CPB corrigeert eerdere berekeningen van het effect op de houdbaarheid van individualisering heffingskortingen

29 augustus 2006

Wie heeft er baat bij belastingverlagingen in de Europese Unie?

Publicatie

Statutaire Vpb-tarieven zijn in de afgelopen decennia gedaald in Europa.

11 juli 2006

Tobacco taxation in the European Union

Publicatie

Dit paper bestudeert en beoordeelt het Europese tabaksaccijnsbeleid.