Zoekresultaten

Er zijn 390 zoekresultaten voor *.
16 september 2003

Economierapportage september 2003

Publicatie

Voorlopende indicatoren wijzen op een opleving van de wereldeconomie in de tweede helft van dit jaar.

16 september 2003

De nieuwe CPB-tabellen over de collectieve sector

Publicatie

In dit memorandum worden de nieuwe tabellen over de collectieve sector besproken.

7 juli 2003

Het structureel EMU-saldo: de methoden van het CPB en de Europese Commissie vergeleken

Publicatie

Dit memorandum vergelijkt twee methoden om de output gap te berekenen.

4 juli 2003

Herziening van de CPB-conjunctuurindicator

Publicatie

Dit memorandum doet verslag van het onderzoek naar de herziening van de CPB-conjunctuurindicator.

16 mei 2003

JADE: een model voor de gezamenlijke analyse van beweging en evenwicht

Publicatie

JADE: een vernieuwde parel in de verzameling modellen van het CPB

15 mei 2003

CEP-op-maat ICT 2002-2004

Publicatie

In deze 'CEP-op-maat ICT' worden op maat toegesneden cijfers gepresenteerd voor de Nederlandse ICT-sector.

14 april 2003

CEP-op-maat "overige industrie" in Nederland 2002-2004

Publicatie

Dit memorandum presenteert de ramingen van de branches in de Nederlandse "overige industrie".

14 april 2003

In focus: De metaal en electrotechnische industrie in Nederland 2002 - 2004

Publicatie

Deze ‘In Focus’ dient als achtergronddocument bij het Centraal Economisch Plan en presenteert de vooruitzichten voor de Metaal - en Elektrotechnische Industrie.

11 april 2003

CEP-op-maat transportsector 2003-2004

Publicatie

Dit memorandum gaat nader in op de vooruitzichten voor de bedrijfstak transport met een onderverdeling naar een aantal bedrijfsklassen.

3 april 2003

Een nieuw analysemodel voor de ramingen van de cao-loon ontwikkeling: WISER (Wage Information System for Economic Research)

Publicatie

Dit memorandum beschrijft een nieuw model voor de analyse en ramingen van de cao-loonontwikkeling.