Zoekresultaten

Er zijn 366 zoekresultaten voor *.
3 juli 2001

Effecten beperking collectief gefinancierde regelingen en lastenverlichting op arbeid op economische groei en budgettaire ruimte

Publicatie

CPB beziet macro-economische effecten van twee maatregelen die aanbodkant economie moeten stimuleren

1 juni 2001

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2003-2006

Publicatie

Wat is de budgettaire ruimte in de komende kabinetsperiode?

31 mei 2001

E-commerce en omzetbelasting

Publicatie

Dit memorandum geeft een overzicht van de discussie over de heffing van omzetbelasting op internetaankopen van consumenten.

28 mei 2001

PPS: een uitdagend huwelijk; Publiek-Private Samenwerking bij Combinatieprojecten (gecomprimeerde versie)

Publicatie

Wanneer biedt publiek-private samenwerking voordelen?

23 mei 2001

PPS: een uitdagend huwelijk; Publiek-Private Samenwerking bij Combinatieprojecten

Publicatie

Wanneer biedt publiek-private samenwerking voordelen?

30 april 2001

Analyse van de voorstellen van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid

Publicatie

Commissie Donner II vraagt CPB om een analyse te maken van het effect van enkele WAO-voorstellen

26 januari 2001

Verdeling van het nationaal inkomen over gezinnen, bedrijven en collectieve sector,

Publicatie

Waar blijft de groei van het nationaal inkomen?

1 november 2000

Hoe mobiel is kapitaal binnen de Europese Unie?

Publicatie

Hoe mobiel is kapitaal binnen de Europese Unie?

1 september 2000

Efficiënte progressieve belastingen en onderwijssubsidies

Publicatie

Efficiënte progressieve belastingen en onderwijssubsidies

1 februari 2000

Individuele beloning

Publicatie

Waarom maken werkgevers gebruik van verschillende soorten betalingsregelingen?