Zoekresultaten

Er zijn 391 zoekresultaten voor *.
16 juli 2001

Een scenario voor de zorguitgaven 2003-2006

Publicatie

Sterke stijging uitgaven aan gezondheidszorg verwacht.

10 juli 2001

Aanzet tot analytisch kader voor economische effecten van e-commerce

Publicatie

Dit memorandum schetst een analytisch kader voor de economische effecten van e-commerce.

1 juni 2001

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2003-2006

Publicatie

Wat is de budgettaire ruimte in de komende kabinetsperiode?

19 april 2001

Potentiele groei volgens de productiefunctiebenadering

Publicatie

Dit Memorandum beschrijft berekeningsmethodes die zijn gehanteerd ten behoeve van het CPB-document "Het Nederlands groeipotentieel op middellange termijn".

9 april 2001

Aanbodzijde economie Verenigde Staten en EU, 1970-2006

Publicatie

Dit Memorandum dient als achtergrond bij CPB Document No. 1 en beschrijft de productiefunctie-methode, die gebruikt is voor de berekening van de groei van de potentiële productie.

29 maart 2001

Arbeidsaanbod op middellange termijn

Publicatie

Dit Memorandum dient als achtergrond bij CPB Document No. 1 en geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de projectie van de toekomstige arbeidsaanbodgroei.

28 maart 2001

Het Nederlandse groeipotentieel op middellange termijn

Publicatie

Lagere economische groei voorzien.

6 september 2000

Trends, dilemma's en beleid; essays over ontwikkelingen op langere termijn

Publicatie

In een aantal essays kijken het SCP en het CPB naar langetermijntrends: te voorziene veranderingen in sociale, demografische, technologische en internationale condities.

1 mei 2000

Economisch beeld 2001-2002; enkele varianten

Publicatie

De economische vooruitzichten voor de periode 2001-2002 aan de hand van twee varianten

1 april 2000

STREAM: Substance Throughput Related to Economic Activity Model; a partieel evenwichtsmodel voor goederenstromen in de economie

Publicatie

STREAM: Substance Throughput Related to Economic Activity Model; a partieel evenwichtsmodel voor goederenstromen in de economie