Zoekresultaten

Er zijn 61 zoekresultaten voor *.
28 september 2006

Bilaterale FDI voorraden per sector

Publicatie

Dit document beschrijft de procedure om een consistent databestand van Directe Buitenlandse Investeringsvoorraden in 2001 voor bijna alle EU-landen en voor 10 bedrijfstakken.

18 september 2006

Divers Europa; de Europese Unie in de publieke opinie en verscheidenheid in cultuur, economie en beleid

Publicatie

In deze Europese Verkenningen komt de diversiteit in culturen aan bod.

4 augustus 2006

Data van bilaterale handel in diensten en het GTAP databestand

Publicatie

Dit memorandum presenteert een beschrijving van de CPB-methode om het GTAP databestand versie 6 uit te breiden met bilaterale gegevens over de handel in diensten.

9 februari 2006

De handel-geïnduceerde effecten van de Dienstenrichtlijn en het land van oorsprong beginsel.

Publicatie

De intra-Europese handel in commerciële diensten kan met 30 tot 60 procent toenemen als de dienstenrichtlijn wordt geïmplementeerd zoals die door de Europese Commissie is voorgesteld.

24 januari 2006

Vijf hoogtepunten van de Lissabon agenda; de economische gevolgen van het bereiken van deze doelen

Publicatie

De Lissabon agenda kan een substantiële bijdrage leveren aan de Europese economie en werkgelegenheid.

2 december 2005

Liberalisatie van de Europese dienstenmarkt en het effect ervan voor Zwitserland

Publicatie

Dit memorandum schat de kwantitatieve economische gevolgen van een mogelijke beslissing van de Zwitserse overheid om de voorstellen ten aanzien van de dienstenrichtlijn van de Europese Commissie volledig te accepteren.

7 oktober 2005

Regulatory heterogeneity as obstacle for international services trade

Publicatie

De internationale handel in diensten wordt gehinderd door nationale verschillen in marktregulering.

1 maart 2005

De Nederlandse dienstensectoren en de intra-Europese dienstenmarkt

Publicatie

Dit memorandum beschrijft de omvang, de sectorale structuur en de aard van de buitenlandse concurrentie in Nederlandse dienstensectoren.

20 december 2004

Services trade within Canada and the European Union; what do they have in common?

Publicatie

In dit onderzoek wordt de handel in diensten verklaard met een graviteitsvergelijking. De resultaten worden vergeleken met de handel in goederen.

24 november 2004

Handel en investeringen in dienstensectoren binnen de EU, en patronen in de regelgeving

Publicatie

Dit memorandum schetst basispatronen en feiten over de Europese dienstenmarkt en tevens de structuur van de regelgeving die invloed heeft op de handelspatronen en directe investeringen in de Europese dienstenmarkt.