Zoekresultaten

Er zijn 175 zoekresultaten voor *.
29 juni 2011

Optimale risicoverevening in imperfect competitieve zorgverzekeringsmarkten

Publicatie

In deze studie onderzoeken de auteurs de optimale structuur van een risicovereveningsstelsel in zorgverzekeringsmarkten waar geen perfecte concurrentie heerst.

Image for Optimale risicoverevening in imperfect competitieve zorgverzekeringsmarkten
1 april 2011

Systeemrisico in verschillende sectoren: Is de bancaire sector anders?

Publicatie

Dit onderzoek vergelijkt systeemrisico in de bancaire sector, de verzekeringssector, de bouwsector en de voedingssector.

Image for Systeemrisico in verschillende sectoren: Is de bancaire sector anders?
2 maart 2011

Breedbandbeleid in het licht van de Nederlandse ervaring met de liberalisering van de markten voor telecommunicatie

Publicatie

Werkt de geleidelijke invoering van infrastructuurconcurrentie, op basis van gedetailleerde toegangsregulering tot netwerken, als beoogd?

Image for Breedbandbeleid in het licht van de Nederlandse ervaring met de liberalisering van de markten voor telecommunicatie
2 maart 2011

Vernieuwing van toezicht op telecommunicatie en media

Publicatie

Is concurrentie in de markt voor vaste telefonie en breedbandig internet voldoende effectief zodat de markt zonder regulering op eigen benen kan staan?

8 februari 2011

Het effect van nationale bescherming van intellectueel eigendom op kennisdiffusie van multinationals

Publicatie

In deze studie onderzoeken we het effect van nationale bescherming van intellectueel eigendom (IE) op kennisdiffusie van multinationals.

Image for Het effect van nationale bescherming van intellectueel eigendom op kennisdiffusie van multinationals
21 januari 2011

Economische argumenten bij het voorontwerp auteurscontractenrecht

Publicatie

In de zomer van 2010 is een voorontwerp van wet gepubliceerd met betrekking tot het auteurs-contractenrecht. Het Ministerie van Justitie heeft het Centraal Planbureau gevraagd om een opinie over de welvaartseffecten van het voorontwerp.

Image for Economische argumenten bij het voorontwerp auteurscontractenrecht
16 december 2010

Concurrentie gemeten met de winstelasticiteit: de Amerikaanse suikerindustrie, 1890-1914

Publicatie

Werkt de winstelasticiteit (een nieuwe maatstaaf voor concurrentie) in de praktijk?

1 oktober 2010

Ex-postcorrectiemechanismen in de Zorgverzekeringswet: hoe nu verder?

Publicatie

Risicoverevening speelt sleutelrol in nieuw zorgstelsel.

20 september 2010

De toekomst van de financiële sector in vier scenario's

Publicatie

Vier scenario's om beleidsmakers te helpen bij het nadenken over wenselijke regulering.

8 juli 2010

Systeemrisico in de financiële markten: overzicht en synthese

Publicatie

Versterking marktdiscipline kan systeemrisico in financiële sector helpen indammen.