Zoekresultaten

Er zijn 108 zoekresultaten voor *.
24 januari 2006

Vijf hoogtepunten van de Lissabon agenda; de economische gevolgen van het bereiken van deze doelen

De Lissabon agenda kan een substantiële bijdrage leveren aan de Europese economie en werkgelegenheid.

2 december 2005

Liberalisatie van de Europese dienstenmarkt en het effect ervan voor Zwitserland

Dit memorandum schat de kwantitatieve economische gevolgen van een mogelijke beslissing van de Zwitserse overheid om de voorstellen ten aanzien van de dienstenrichtlijn van de Europese Commissie volledig te accepteren.

2 december 2005

Liberalisatie van de Europese dienstenmarkt en het effect ervan voor Zwitserland

Dit memorandum schat de kwantitatieve economische gevolgen van een mogelijke beslissing van de Zwitserse overheid om de voorstellen ten aanzien van de dienstenrichtlijn van de Europese Commissie volledig te accepteren.

7 oktober 2005

Regulatory heterogeneity as obstacle for international services trade

De internationale handel in diensten wordt gehinderd door nationale verschillen in marktregulering.

1 maart 2005

De Nederlandse dienstensectoren en de intra-Europese dienstenmarkt

Dit memorandum beschrijft de omvang, de sectorale structuur en de aard van de buitenlandse concurrentie in Nederlandse dienstensectoren.

20 december 2004

Services trade within Canada and the European Union; what do they have in common?

In dit onderzoek wordt de handel in diensten verklaard met een graviteitsvergelijking. De resultaten worden vergeleken met de handel in goederen.

24 november 2004

Handel en investeringen in dienstensectoren binnen de EU, en patronen in de regelgeving

Dit memorandum schetst basispatronen en feiten over de Europese dienstenmarkt en tevens de structuur van de regelgeving die invloed heeft op de handelspatronen en directe investeringen in de Europese dienstenmarkt.

24 november 2004

Handel en investeringen in dienstensectoren binnen de EU, en patronen in de regelgeving

Dit memorandum schetst basispatronen en feiten over de Europese dienstenmarkt en tevens de structuur van de regelgeving die invloed heeft op de handelspatronen en directe investeringen in de Europese dienstenmarkt.

25 oktober 2004

Het vrije verkeer van diensten binnen de EU

Toepassing EU-richtlijn zou stimulans voor handel in commerciële diensten en bilaterale directe investeringen zijn.

25 oktober 2004

Het vrije verkeer van diensten binnen de EU

Toepassing EU-richtlijn zou stimulans voor handel in commerciële diensten en bilaterale directe investeringen zijn.