Zoekresultaten

There are 248 search results.
24 december 2014

Succes als startende zelfstandige

Publicatie

Gezien de problemen van ouderen op de arbeidsmarkt kan zelfstandig ondernemerschap een alternatief zijn om actief te blijven op de arbeidsmarkt.

Image for Succes als startende zelfstandige
20 december 2014

Second Opinion Beleidsdoorlichting Artikel 14 Energie

Publicatie

De beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012 voldoet vrijwel volledig aan de gestelde eisen zoals die zijn verwoord in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE).

Image for Second Opinion Beleidsdoorlichting Artikel 14 Energie
19 december 2014

Overheidslonen volgen marktlonen

Publicatie

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen.

19 december 2014

Alleen tijdelijk verschil lonen overheid en markt

Persbericht

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen.

19 december 2014

CPB Wereldhandelsmonitor (inclusief verslagmaand oktober 2014)

Figure

Het wereldhandelsvolume is in oktober 2014 met 0,1% toegenomen, volgend op een toename van 2,0% in september (initiële schatting: 1,9%).

18 december 2014

Werkplan 2015 van het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd

Persbericht

In het CPB werkplan 2015 wordt aangegeven welke werkzaamheden worden voorzien, inclusief een overzicht van de belangrijkste CPB-publicaties. Het werkplan begint met een korte terugblik op 2014.

18 december 2014

Symposium over het gebruik van de maatschappelijke kosten-batenanalyse

Artikel

Naar aanleiding van het verschijnen van het ESB Dossier ‘MKBA: maatwerk in gebruik’ organiseerden ESB, PBL en het CPB een symposium in Studio Dudok in Den Haag over het gebruik van de maatschappelijke kosten-batenanalyse.

18 december 2014

Werkplan 2015 Centraal Planbureau

Artikel

In dit werkplan wordt aangegeven welke werkzaamheden worden voorzien in 2015, inclusief een overzicht van de belangrijkste CPB-publicaties. Het werkplan begint met een korte terugblik op 2014.

17 december 2014

Potentiële baten van 'tax inversion' blijven zeer hoog

Publicatie

Recente maatregelen van het Amerikaanse ministerie van Financiën om tax inversions tegen te gaan laten de achterliggende reden ervan grotendeels onaangetast: de potentiële fiscale voordelen blijven bestaan en zijn onveranderd groot.

Image for Potentiële baten van 'tax inversion' blijven zeer hoog
17 december 2014

Koopkracht, een kwestie van kwartjes

Publicatie

Hoewel dynamische koopkrachtcijfers de realiteit beter weergeven, is het voor de reguliere CPB-ramingen toch beter om de statische koopkrachtcijfers te gebruiken.