Zoekresultaten

Er zijn 75 zoekresultaten.
7 december 2023

Een economische analyse van de Tozo-regeling

De Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis geholpen.

kapper in corona
7 december 2023

Tozo steun in de rug voor zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis geholpen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek....

kapper in corona
5 april 2023

Bedrijven met veel telewerkers boekten meer omzet in coronajaar 2020

Nederlandse bedrijven die relatief veel telewerkers in dienst hadden in 2019 behaalden in 2020 een hogere omzetgroei dan bedrijven met minder telewerkers. Digitale verkoopkanalen en veel investeringen in software en IT...

Een vrouw telewerkend aan de keukentafel
5 april 2023

Snel herstel Nederlandse economie mogelijk te danken aan digitalisering

Nederlandse bedrijven die relatief veel telewerkers in dienst hadden in 2019 behaalden in 2020 een hogere omzetgroei dan bedrijven met minder telewerkers. Digitale verkoopkanalen en veel investeringen in software en IT leken bedrijven geen hogere omzetgroei op te leveren.

Een vrouw telewerkend aan de keukentafel
1 november 2022

Lessen uit de coronacrisis voor huidig steunbeleid

Op 1 november nam CPB-directeur Pieter Hasekamp samen met Klaas Knot (president DNB) deel aan de sociaaleconomische ‘Vierhoek’. Zij spraken daar met de bewindspersonen over de ervaringen met het coronasteunbeleid en...

25 mei 2022

Meerjarenonderzoeksplan 2022-2024

Het strategisch meerjarenonderzoeksplan 2022-2024 (mjop) geeft aan welke onderzoeksambities het CPB heeft. In lijn met dit plan worden de jaarlijkse werkplannen opgesteld, waarin de onderzoeksprojecten die dat jaar...

3 maart 2022

Van coronasteun naar generiek beleid: Inzichten voor een langetermijnstrategie

Steun of geen steun bij eventuele nieuwe economische schokken als gevolg van coronapandemie? In deze publicatie analyseert het CPB die vraag aan de hand van verschillende scenario’s.

CPB Coronapublicatie
3 maart 2022

Scenario-analyse: regulier beleid kan economische gevolgen corona opvangen

Het coronasteunbeleid voor bedrijven en werkenden stopt per 1 april 2022. Eventuele nieuwe economische schokken als gevolg van corona kunnen het beste worden opgevangen met regulier beleid (“automatische...

CPB Coronapublicatie
1 maart 2022

Ontwikkeling van het arbeidsinkomen tijdens corona

Voor veel werknemers bleef het inkomen in 2020 stabiel, maar 130.000 meer werknemers leverden fors in door corona t.o.v 2019, vooral flexwerkers en zelfstandigen. Zij hadden vaak ook minder financiële buffers om gevolgen op te vangen.

Coronapublicatie
1 maart 2022

130.000 meer werknemers leverden fors in door corona, vooral flexwerkers en zelfstandigen

Voor de meeste werknemers bleef het inkomen in 2020 stabiel of nam zelfs toe, maar een grote groep ging er in inkomsten op achteruit. In het eerste coronajaar waren er 130.000 meer werknemers dan in 2019 bij wie het...

Coronapublicatie