Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
13 februari 2020

Meer mensen halen inburgeringsexamen

Persbericht

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau “Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013” dat zojuist is verschenen.

12 juni 2019

Inkomensverschillen mensen met en zonder migratieachtergrond nauwelijks afgenomen

Persbericht

Inkomensverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond zijn de afgelopen vijftien jaar nauwelijks afgenomen. Ook over generaties blijven de inkomensverschillen bestaan, bij een gelijk inkomen van hun ouders verdienen kinderen met een migratieachtergrond later minder dan kinderen zonder migratieachtergrond. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

1 februari 2019

Binnenkomstleeftijd vluchteling belangrijk voor latere onderwijsprestaties

Persbericht

De kans om een hogeronderwijsdiploma te halen stijgt met ongeveer 3,6 procentpunt voor ieder jaar dat een vluchteling eerder aankomt.