Kopafbeelding publicaties CPB

Arbeidsaanbodeffecten van een aantal huurtoeslagvarianten

CPB Notitie, 29 januari 2016

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CPB gevraagd om de arbeidsaanbodeffecten te bepalen van een aantal huurtoeslagvarianten.

De arbeidsaanbodvarianten zijn doorgerekend voor het jaar 2016 op basis van de CEP2015-stand. In dit memo worden deze varianten kort beschreven en worden de arbeidsaanbodeffecten toegelicht. Het CPB heeft geen inkomenseffecten van de varianten berekend, maar deze kunnen fors zijn.

Deel deze pagina