Kopafbeelding publicaties CPB

Zorgt intensieve coaching voor minder voortijdig schoolverlaten? Empirisch bewijs van een gerandomiseerd experiment

CPB Discussion Paper 224, 21 november 2012

In dit paper wordt het effect onderzocht van coaching in het middelbaar beroepsonderwijs op voortijdig schoolverlaten op basis van gegevens van een gerandomiseerd experiment. We vinden dat één jaar coaching voortijdige schoolverlaten met meer dan 40 procent reduceert: van 17 naar 10 procentpunt.

Dit is een vertaling van de Engelstalige originele publicatie. Lees ook het bijbehorende persbericht.  

De afname van voortijdig schoolverlaten wordt veroorzaakt door twee kanalen, die beide een even belangrijke rol spelen: een afname in het voortijdig verlaten van de specifieke opleiding en een afname in het voortijdig verlaten van het onderwijs nadat leerlingen zijn gestopt met hun opleiding. Dit wijst erop dat de interventies van de coaches zowel vóór als na het voortijdig verlaten van de opleiding bijdragen aan minder schooluitval. De effectiviteit van coaching is het grootst onder leerlingen met een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten, zoals oudere leerlingen, mannelijke leerlingen en leerlingen met een sociaal-economische achterstand. Een kosten-batenanalyse suggereert dat bij één jaar coaching de maatschappelijke baten groter zijn dan de kosten.

Deel deze pagina