Kopafbeelding publicaties CPB

Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens

CPB Notitie, 23 oktober 2015

Het CPB heeft op verzoek van verschillende politieke partijen een doorrekening gemaakt van de betaalde belastingen, ontvangen toeslagen, en het (gestandaardiseerd) beschikbaar inkomen van verschillende voorbeeldhuishoudens met kinderen. Deze CPB Notitie bespreekt de uitkomsten van de doorrekening.

De aangeleverde voorbeeldhuishoudens verschillen van elkaar in huishoudtype (alleenverdieners, tweeverdieners en alleenstaande ouders),  inkomensbron, inkomenshoogte en aantal kinderen. In totaal zijn twaalf voorbeeldsituaties doorgerekend.

In de notitie maken we ten eerste een zogenaamde bruto-netto berekening. Hieruit is af te leiden wat het saldo aan betalingen en ontvangsten is van een huishouden. Wanneer we dit saldo afzetten tegen het bruto inkomen ontstaat de belastingdruk.  Ten slotte is een berekening gemaakt van het gestandaardiseerd inkomen van de verschillende voorbeeldhuishoudens. Dit  is het beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in omvang en samenstelling van de huishoudens.
 
Een belangrijk nadeel van koopkrachtberekeningen op voorbeeldhuishoudens is dat de uitkomsten minder representatief zijn dan in het reguliere koopkrachtonderzoek van het CPB. Bij de interpretatie van de uitkomsten in deze notitie moet hiermee rekening worden gehouden.

Deel deze pagina