Kopafbeelding publicaties CPB

Economische verkenning 2011-2015

CPB Document 203, 16 maart 2010

Dit document presenteert een scenario voor de Nederlandse economie tot en met 2015.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Bij ongewijzigd beleid bedraagt de bbp-groei de volgende kabinetsperiode (begrotingsjaren 2011-2015) naar verwachting gemiddeld 1¾% per jaar. Deze groei is bijna volledig toe te schrijven aan de stijging van de arbeidsproductiviteit. De werkloosheid daalt van 6½% in 2011 naar 5¼% in 2015. De koopkracht stijgt bij ongewijzigd beleid de komende kabinetsperiode met gemiddeld ¼% per jaar.

Bij ongewijzigd beleid daalt het begrotingstekort de komende kabinetsperiode van 6,3% in 2010 en 4,9% in 2011 naar 2,9% bbp in 2015. De feitelijke zorguitgaven stijgen met 4% reëel per jaar. Aangenomen is dat de collectieve financiering van deze groei beperkt blijft tot het groeitempo van het bbp en de groei als gevolg van de vergrijzing, samen een groei van 3%. Deze technische aanname impliceert dat de eigen betalingen de volgende kabinetsperiode zeer sterk stijgen.

De overheidsfinanciën zijn niet houdbaar op lange termijn. Bij ongewijzigd beleid zal het begrotingstekort de komende decennia sterk oplopen en zal de staatsschuld exploderen. Een overschot van 1½% bbp in 2015 is nodig om dit te voorkomen. Een kleiner overschot in 2015 impliceert dat na de komende kabinetsperiode nog aanvullende maatregelen nodig zijn om de overheidsfinanciën houdbaar te maken.

Deel deze pagina