Kopafbeelding publicaties CPB

Efficiënte progressieve belastingen en onderwijssubsidies

CPB Onderzoeksmemorandum 170, 1 september 2000

Progressieve inkomstenbelastingen matigen de looneisen van de vakbonden, waardoor de werkloosheid vermindert, maar werken demotiverend op het ontwikkelen van vaardigheden en verlagen de productiviteit van werknemers.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De optimale reactie van de overheid voor dit dilemma is te kiezen voor een systeem van progressieve belastingen en (deels) subsidiëren van investeringen in menselijk kapitaal.

Een combinatie van royale subsidies voor onderwijs en steile belastingtarieven heeft meer kans te winnen van de macht van de vakbonden om looneisen te stellen, verbetert het vermogen van de overheid om private inspanningen op het gebied van scholing te sturen, en verhoogt de voorkeur voor gelijkheid tussen werkenden en werklozen.

Een empirische analyse voor verschillende OESO-landen geeft vergelijkbare resultaten. Een beleidsmix van hoge onderwijs subsidies en relatief progressieve inkomstenbelasting is te vinden in landen waar het vakbondslidmaatschap aanzienlijk is en de pensioenuitkering hoog is.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina