Kopafbeelding publicaties CPB

Europese verkenning 7: strategisch Europa

CPB Bijzondere publicatie 81, 19 mei 2009

De Europese verkenning is een gezamenlijke publicatie van het SCP en het CPB en komt jaarlijks tot stand in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze zevende verkenning wordt nader ingegaan op de publieke opinie in de lidstaten en enkele centrale kwesties voor Europa over twee decennia. Enkele conclusies:

Lees hier het bijbehorende persbericht.

EU wordt in de toekomst sterker afhankelijk van buitenlandse overheidsbedrijven

  • De EU staat voor strategische uitdagingen bij onder andere arbeidsmigratie, buitenlandse investeringen en energievoorzieningszekerheid.
  • De druk om het Europese migratiebeleid te versoepelen zal in de komende decennia sterk toenemen.
  • Angst voor investeringen door buitenlandse staatsfondsen uit landen als China en Rusland is onnodig, tenzij strategische belangen zoals kernenergie en kredietverlening in het geding zijn.
  • Achterblijvende investeringen door staatsgeleide olie- en gasbedrijven bedreigen de toekomstige energievoorzieningszekerheid in de EU.

Brede maar broze steun van Nederlanders voor de EU

  • De steun voor het lidmaatschap van de EU is in Nederland groot in vergelijking met andere landen en is in 2008 verder toegenomen (tot 80%).
  • Van een stevige positieve betrokkenheid bij Europa is echter weinig sprake en in discussies winnen negatieve verhalen het vaak van de onderkenning van de voordelen van de EU.
  • De belangstelling voor Europa bij verkiezingen is in Nederland gering en opvattingen over Europa spelen een ondergeschikte rol in de afwegingen van kiezers.
  • Nederlanders hebben in vergelijking met andere Europeanen veel vertrouwen in andere mensen en in instituties. Ze genieten ook veel vertrouwen van andere volkeren.

Deel deze pagina