Kopafbeelding publicaties CPB

Europese verkenning 8: Europa's welvaart

CPB Bijzondere publicatie 87, 31 mei 2010

Europa's welvaart: gemengde resultaten sinds de Lissabon Agenda. Europese Unie boekte vooruitgang op gebied van economische groei en arbeidsparticipatie, maar overige resultaten blijven uit.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

De Lissabon Agenda uit 2000 moest de Europese Unie in 2010 tot de meest competitieve en productieve economie in de wereld maken via economische groei, kennisintensivering en innovatie. Hogere arbeidsparticipatie en milieumaatregelen zouden verder moeten zorgen voor sociale cohesie en voor duurzame groei.

  • De participatie in betaalde banen nam toe; dit droeg bij aan de 1,5% groei van het reële inkomen per hoofd in de EU15-landen.
  • De Lissabon-doelen om de onderwijs- en onderzoeksuitgaven te verhogen, zijn niet gehaald in de EU15.
  • Bij de onderzochte indicatoren voor milieu en sociale cohesie doet de EU15 het nu gemiddeld genomen slechter dan vóór de Lissabon Agenda.

Nederlanders pragmatisch-positief over de Europese Unie

  • Nederland tevreden met eigen situatie en matig betrokken bij Europa.
  • Lageropgeleiden in Nederland ontevredener over EU dan hogeropgeleiden.
  • Subjectief welbevinden van Europese burger hangt vooral samen met persoonlijkheid en sociale netwerken.

Dit zijn enkele conclusies uit de Europese Verkenning 8: Europa's welvaart. De Lissabon Agenda in een breder welvaartsperspectief en de publieke opinie over de Europese Unie, die vandaag is verschenen. De Europese Verkenning komt jaarlijks tot stand in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het SCP behandelt in deel A de publieke opinie en het subjectieve welbevinden in de lidstaten. Het CPB onderzoekt in deel B van de studie hoe de Europese welvaart in brede zin is veranderd sinds de Lissabon Agenda.

Deel deze pagina