Kopafbeelding publicaties CPB

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid

CPB Bijzondere publicatie 84, 1 april 2010

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan met belangrijke doelmatigheidswinsten gepaard gaan, waardoor huishoudens erop vooruitgaan zonder dat de overheidsfinanciën erbij inschieten.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Afschaffen of verminderen van belastingsubsidies voor koopwoningen, het vrijlaten van huren en een gelijke behandeling van kopen en huren zorgen voor een betere werking van de woningmarkt. Hierdoor krijgen huishoudens een grotere keuzevrijheid ten aanzien van hun woonsituatie en gaat het aanbod van woningen beter aansluiten bij hun voorkeuren.

Afhankelijk van de mate waarin het beleid in de genoemde richting wordt hervormd, kunnen de maatschappelijke baten van hervorming van het woonbeleid oplopen tot 7½ mld euro per jaar. Negatieve koopkrachteffecten van deze hervorming kunnen worden bestreden door verlaging van de belastingen en door de invoering van een woontoeslag die gericht is op inkomensondersteuning voor huishoudens met een laag inkomen. Op deze manier kan voor brede groepen in de samenleving koopkrachtbehoud op lange termijn worden gewaarborgd.

Waarde woningen daalt
Niet voorkomen kan worden dat huidige woningbezitters hun woning in waarde zullen zien dalen. Dat effect kan maar deels worden opgevangen door het betrachten van geleidelijkheid bij de invoering van de hervormingen. Lagere woningprijzen betekenen echter een voordeel voor toekomstige generaties huizenbezitters. Ook zullen op korte termijn negatieve koopkrachteffecten kunnen optreden voor huishoudens met een midden- of hoog inkomen die nu in een sociale huurwoning wonen doordat zij hun huur omhoog zien gaan, terwijl zij geen voordeel hebben van de woontoeslag.

Deel deze pagina