Kopafbeelding publicaties CPB

Hoe effectief zijn belastingvoordelen voor R&D? Een analyse van de literatuur

CPB Discussion Paper 309, 8 juni 2015

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van belastingvoordelen voor Research & Development (R&D). Dit CPB Discussion Paper analyseert deze onderzoeken en concludeert dat belastingvoordelen leiden tot een bescheiden toename van R&D.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Belastingvoordelen voor R&D zijn een populair beleidsinstrument; 26 van de 28 EU-landen stimuleren op deze manier bedrijven om te investeren in R&D. Leiden deze belastingvoordelen inderdaad tot meer R&D? Verschillende wetenschappelijke artikelen geven een schatting van de effecten. Een aantal artikelen betreft de Nederlandse Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), maar er zijn ook schattingen uit andere landen beschikbaar. In dit CPB Discussion Paper analyseren we al deze schattingen met behulp van een meta-analyse.

Er zijn twee manieren om de effecten van R&D-belastingvoordelen te bepalen. Een deel van de literatuur schat hoeveel de uitgaven aan R&D toenemen als de kosten voor R&D dalen. Het andere deel van de literatuur bepaalt hoeveel de uitgaven aan R&D stijgen na introductie van een belastingvoordeel.

In het eerste deel van de literatuur vinden we als gemiddeld effect dat de uitgaven aan R&D met circa 1,5 procent stijgen als de kosten met 10 procent dalen. Bij onze berekening hebben we gecorrigeerd voor publicatiebias. Publicatiebias ontstaat als de publicatie van resultaten niet alleen afhangt van de kwaliteit van het onderzoek, maar ook van het resultaat zelf. In de literatuur over R&D-belastingvoordelen vinden we een voorkeur voor sterke positieve resultaten. We corrigeren voor de ondervertegenwoordiging van zwakke of negatieve resultaten.

In het tweede deel van de literatuur vinden we dat de introductie van R&D-belastingvoordelen geassocieerd is met een stijging van 7 procent in R&D-uitgaven. Ook deze uitkomst is gecorrigeerd voor publicatiebias.

Beide resultaten duiden erop dat er een bescheiden effect is van belastingvoordelen op de uitgaven aan R&D. R&D-belastingvoordelen zijn hiermee waarschijnlijk geen doorslaggevende factor voor hoe innovatief een economie is.

Deel deze pagina