Kopafbeelding publicaties CPB

ICT en de Nederlandse economie; een historisch en internationaal perspectief

CPB Werkdocument 125, 1 april 2000

Dit werkdocument doet onderzoek naar de rol van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de economische ontwikkeling van Nederland in de periode 1973-2001.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Bovendien vergelijkt het de recente ICT-gerelateerde productiviteitsgroei in Nederland met die in een paar G7-landen, met name de Verenigde Staten. In de VS zijn in de afgelopen jaren zowel het BBP als de arbeidsproductiviteit in een verrassend snel tempo gegroeid. Productiviteitswinsten in de ICT-producerende bedrijfstakken zijn goed voor een aanzienlijk deel van deze versnelling.

De grootte van de Nederlandse ICT-producerende industrie is tamelijk klein in vergelijking met haar tegenhanger in de VS. De bijdragen aan de economische groei en aan de groei van de arbeidsproductiviteit, nemen echter snel toe in de periode 1996-2001. Toch blijft de groei van de arbeidsproductiviteit van de Nederlandse ICT-sector blijft sterk achter bij die van de Amerikaanse ICT-sector. Het gebruik van ICT als investeringsgoed in het productieproces draagt bij aan de Nederlandse economische groei. Het aantal ICT-investeringen is in de laatste twee decennia aanzienlijk uitgebreid, en overtrof investeringen in andere vormen van kapitaalgoederen. Toch draagt ICT-kapitaal slechts in geringe mate bij aan de totale groei van de arbeidsproductiviteit. Deze bescheiden bijdrage is te wijten aan het kleine aandeel van ICT-kapitaal in de totale kapitaalgoederenvoorraad. Hoewel de VS mondiaal voorop lopen, doet Nederland het qua omvang van I(C)T-investeringen en relatieve omvang niet slecht in vergelijking met andere G7-landen. Ondanks de mogelijke spill-over effecten van de ICT, hapert de groei van de arbeidsproductiviteit buiten de ICT nog steeds.

Deel deze pagina