Kopafbeelding publicaties CPB

Kansrijk kennisbeleid.

CPB Document 124, 11 juli 2006

Kan extra overheidsbeleid op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie de welvaart in Nederland verhogen? Dit rapport bespreekt enkele kansrijke en minder kansrijke kennisbeleidsopties en enkele opties waarvan het welvaartseffect onbekend is.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Op het terrein van het onderwijs is het verhogen van de kwaliteit van leraren en het uitbreiden van voor- en vroegschoolse educatie voor risicoleerlingen kansrijk. Extra fiscale steun voor startende innovatoren is een kansrijke beleidsoptie om innovatie te bevorderen. Een effectieve stimulans voor de wetenschap is om de bekostiging van onderzoek aan universiteiten, de zogenoemde eerste geldstroom, sterker afhankelijk te maken van onderzoeksprestaties.

Deel deze pagina