Kopafbeelding publicaties CPB

Ontwikkeling en verdeling van de marginale druk in 2001-2011

CPB Document 195, 25 november 2009

Dit document beschrijft de ontwikkeling van de effectieve marginale druk op looninkomen in Nederland tussen 2001 en 2011 en analyseert de bijdragen van de verschillende regelingen hieraan.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

De marginale druk geeft aan hoeveel procent van een bruto inkomensstijging niet resulteert in een hoger nominaal beschikbaar inkomen, onder meer door hogere belastingen en lagere toeslagen.

De gemiddelde marginale druk stijgt van 45,6% in 2001 naar 48,1% in 2007; daarna blijft deze naar verwachting nagenoeg stabiel en bedraagt 47,4% in 2011.

De oploop van de marginale druk komt vooral door de stijging van het tarief in de tweede schijf en het toenemende belang van inkomensafhankelijke toeslagen.

De verdeling van de marginale druk is redelijk gunstig uit oogpunt van de bevordering van het arbeidsaanbod.

De marginale druk voor toetreders tot de arbeidsmarkt en voor minstverdienende partners blijkt substantieel lager te zijn dan die voor alleenverdieners en meestverdienende partners.

Deel deze pagina