Kopafbeelding publicaties CPB

Vergrijzing in Nederland

CPB Bijzondere publicatie 25, 15 september 2000

Vergrijzing is een van de meest belangrijke uitdagingen voor de komende decennia. Er is een breed bewustzijn dat een vergrijzende bevolking vraagt om een tijdige en adequate reactie in de sfeer van het budgettair beleid.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Aan het begin van een nieuwe eeuw hebben beleidsmakers in Nederland de mogelijkheid om in de wat verdere toekomst te kijken en de gevolgen te bezien die vergrijzing kan hebben voor de economie in het algemeen en de publieke financiƫn in het bijzonder. Deze studie geeft een alomvattend beeld van de economische betekenis van vergrijzing in Nederland. Het analyseert met name het overheidsbudget, doch bekijkt ook de gevolgen voor belangrijke sectoren als de gezondheidszorg en de pensioenen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina