Kopafbeelding publicaties CPB

Waarmee verdient Nederland in 2040 zijn geld?

CPB Bijzondere publicatie 88, 22 juni 2010

The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario's de toekomst van de Nederlandse economie in beeld. Deze toekomst staat of valt met slimme mensen en sterke steden. Beleidsmakers staan voor strategische keuzes om de Nederlandse economie klaar de stomen voor de toekomst. Deze publicatie is Engelstalig.

Lees hier het bijbehorende persbericht, of bezoek de bijbehorende website nl2040.nl.

In dit onderzoek worden vier scenario's uitgewerkt voor de toekomst van de Nederlandse economie in 2040. De centrale onderzoeksvraag luidt: 'Hoe verdienen wij ons geld in 2040?'

Om een antwoord op deze vraag te vinden, wordt gekeken naar mensen en steden. Het is lastig te voorspellen hoe de Nederlandse economie zich de komende vijf jaar zal ontwikkelen. Zelfs een of twee jaar vooruitkijken is niet eenvoudig, laat staan 30 jaar.

Toch moeten beleidsmakers nu beslissingen nemen die gevolgen hebben voor de lange termijn, bijvoorbeeld over infrastructuurprojecten, investeringen in onderwijs en wetenschap en hervorming van de welvaartsstaat. Hoe moeten beleidsmakers omgaan met deze onzekerheid over de toekomst bij het nemen van zulke strategisch belangrijke beslissingen?

De Nederlandse samenvatting is hieronder toegevoegd als bijlage.

Bijlagen

Deel deze pagina