Kopafbeelding publicaties CPB

Waarschuwingsindicatoren voor schuldhoudbaarheid

CPB Policy Brief 2013/08, 8 oktober 2013

In deze CPB Policy Brief presenteren we een eenvoudige dynamische benadering voor de beoordeling van de stabiliteit van overheidsfinanciën op de middellange termijn. Of en wanneer een schuldencrisis zich voordoet, is moeilijk te voorspellen. Wel kunnen de risicofactoren in beeld worden gebracht door modelsimulaties voor de overheidsfinanciën.

Lees ook het bijbehorende persbericht of bekijk de powerpoint-presentatie.

Belangrijke determinanten zijn de mate van economische onzekerheid en de kwaliteit van het budgettaire beleid. Beide factoren bepalen in hoeverre de overheid ‘in control’ is over haar financiën. Met behulp van stochastische simulaties kunnen ‘early warning’ indicatoren voor de stabiliteit van de overheidsfinanciën worden afgeleid. Toepassing op de situatie in negen OESO-landen in 2007, dus vóór de crisis, geeft een duidelijk onderscheid tussen de landen met potentiële stabiliteitsproblemen: Italië, Spanje en Portugal, en landen met stabiele overheidsfinanciën: de VS, het VK, Nederland en België.

Bijlagen

Deel deze pagina