Kopafbeelding cijfers CPB

Kerngegevens 2011-2015 voor het concept-CEP 2012

Short-term forecast, 1 maart 2012

De concept-Kerngegevenstabel voor het Centraal Economisch Plan 2012 dat op 20 maart aanstaande in perscentrum Nieuwspoort zal worden gepresenteerd. De cijfers van 2014 en 2015 zijn gebaseerd op een actualisatie van de Economische Verkenning 2011-2015.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2011-2015, concept-CEP 2012

Internationale economie
 20112012201320142015
Relevante wereldhandel (%)

4,0

-1 3/4

4 1/2

6

6

Prijspeil goedereninvoer (%)

5,5

2 1/2

1/4

0

-1/4

Concurrentenprijs (%)

5,8

3 3/4

-1/4

1/2

1/2

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111

111

111

111

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,29

1,29

1,29

1,29

Lange rente (stand in %)

2,9

2,3

2,7

3,0

3,3

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 20112012201320142015
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,2

-3/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

603,6

609

627

647

669

Consumptie huishoudens (%)

-0,9

-1/2

1/2

1/2

1/4

Overheidsbestedingen (%)

0,6

-1

0

-1/4

-1/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
7,2

-3 1/4

7 1/2

6 3/4

5 1/2

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,3

-1 3/4

3 3/4

6 1/4

6 3/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
1,8

-1/2

3 1/2

4

4

Wederuitvoer (%)

6,3

-3

4

8 1/4

9 1/4

Invoer van goederen (%)

3,7

-1 3/4

3 1/4

5

5 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

1,7

1/2

1/4

-1/4

-1/4

Prijsconcurrentiepositie (%)

-0,7

2 1/4

-3/4

0

0

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,2

111 3/4

113 3/4

116

118 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2 1/4

1 3/4

2

2 1/4

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2

1 1/2

2

2 1/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,4

1 3/4

1 1/2

1 3/4

1 3/4

Prijs nationale
bestedingen (%)

1,2

2 1/4

1 3/4

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1 3/4

1 1/2

2

2 1/4

Loonsom per arbeidsjaar
marktsector (%)

2,5

3 1/4

1 1/2

2 1/2

2 1/2

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33000

33000

33000

34000

34500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,4

-2 1/4

-1/2

-1 1/2

-2

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-1 3/4

0

-1/2

-1/2

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Loonvoet sector overheid (%)

0,6

2 3/4

1 1/4

2 3/4

3 1/2

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,4

2 1/2

1

2 1/4

3 1/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

2,3

2

1 3/4

2

2 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

2,5

2 1/2

1 1/2

1 3/4

2 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,6

2

2

1 1/2

1 1/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 20112012201320142015
Bevolking (x 1000 pers.)

16690

16765

16835

16835

16835

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8890

8915

8915

8930

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8395

8370

8375

8435

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

500

545

535

495

Werkzame personen (%)

0,3

-1/4

0

1/4

3/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1 3/4

1/4

0

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

1/2

-1/4

0

3/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,5

5 1/2

6

6

5 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6 3/4

7 1/4

7 1/4

6 1/2

Marktsector (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Productie (%)

1,8

-1 1/2

1 3/4

2

2

Arbeidsproductiviteit (%)

1,5

-3/4

2 1/2

2 1/4

1 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,2

-3/4

-3/4

0

1/2

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,5

3/4

1

1

1/2

Reële arbeidskosten (%)

2,0

2 1/4

1/4

1 1/2

2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,6

81 1/2

79 1/4

78 1/2

79

Collectieve sector
 20112012201320142015
EMU-saldo (in % BBP)

-5,0

-4,5

-4,5

-4,1

-3,3

EMU-schuld (in % BBP)

65,4

69,7

73,0

74,9

75,8

Collectieve lasten (in % BBP)

38,2

38,8

38,6

39,0

39,3

naar boven

Deel deze pagina