Kopafbeelding cijfers CPB

Kerngegevens voor het concept-CEP 2011

Short-term forecast, 22 februari 2011

Onderstaand de voorlopige (!) Kerngegevenstabel voor het Centraal Economisch Plan 2011 dat op 22 maart aanstaande zal worden gepresenteerd.

Lees ook het bijbehorende persbericht

Concept kerngegevenstabel

Internationale economie
 2009201020112012
Relevante wereldhandel (%)

-13,7

 11,3

6 1/4

5

Prijspeil goedereninvoer (%)

-7,5

 6,9

4 3/4

1/4

Concurrentenprijs (%)

-2,9

 5,3

3 1/4

3/4

Olieprijs (Brent, $)

61,5

79,5

97

97

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,33

1,34

1,34

Lange rente (%)

3,7

3,0 

3 1/2

4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2009201020112012
Bruto binnenlands product
(economische groei) (%)

-3,9

1,7

1 3/4

1 1/2

Consumptie huishoudens (%)

-2,5

0,4

3/4

1

Overheidsbestedingen (%)

4,0

1,0

0

-1/2

Bruto investeringen bedrijven-
sector (excl woningen) %
-18,2

-1,6

4

4 3/4

Uitvoer van goederen
(exclusief energie) %

-9,2

12,7

7 1/4

5 1/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
-10,5

7,2

3

2 3/4

Wederuitvoer (%)

-7,9

17,7

10 3/4

7

Invoer van goederen (%)-10,3

12,1

6 1/4

4 1/2

Prijzen, lonen en koopkracht
 2009201020112012
Prijspeil goederenuitvoer
(exclusief energie) (%)

-5,3

4,1

1 1/2

0

Prijsconcurrentiepositie (%)

4,3

-0,8

0

1

Inflatie (mutatie CPI
alle huishoudens) (%)

1,2

1,3

2

2

Contractloon
marktsector (%)

2,7

1,0

1 3/4

2 1/2

Loonsom per arbeidsjaar
marktsector (%)

2,0

1,7

 3 1/4

3 1/2 

Koopkracht, mediaan
alle huishoudens (%)

1,8

-0,4

-3/4

-3/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2009201020112012
Beroepsbevolking (%)

0,7

-0,3

1/2 3/4 
Werkzame beroeps-
bevolking  (%)

0,1

-1,0

Werkloze beroepsbevolking
(x 1000 pers.)
327390365355
Werkloze beroeps-
bevolking (% bb)

3,7

4,5

4 1/4 
Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (%)

4,8

5,5

4 3/4 

Marktsector
 2009201020112012
Productie (%)

-5,4

1,5

2 1/4

1 3/4

Arbeidsproductiviteit (%)

-3,1

3,5

1 1/2

1 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-2,4

-1,9

3/4

1/2

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,6

1,7

1/4

3/4

Reële arbeidskosten (%)

-0,6

-0,1

3

2 3/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

80,9

78,3

79

80

Winstquote (van productie
in Nederland) (niveau in %)

7,7

9,4

10 1/2

10 1/4

Collectieve sector
 2009201020112012
EMU-saldo (% BBP)

-5,4

-5,2

-3,6 

-2,2 

EMU-schuld (% BBP)

60,8

64,3

66,1 

66,5 

Collectieve lasten (%`BBP)

38,2

38,6

39,0 

39,6 

naar boven 

Deel deze pagina