Kopafbeelding publicaties CPB

Centraal Economisch Plan (CEP) 2015

CEP 2015, 16 maart 2015

De economische groei trekt dit jaar aan tot 1,7% en volgend jaar tot 1,8%. De daling van de euro ten opzichte van de dollar en de forse daling van de olieprijzen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. Er is sprake van een gestaag herstel, dat vanaf dit jaar ook gedragen wordt door de binnenlandse bestedingen.

Lees het bijbehorende persbericht, achtergronddocument 'vermogen box 3', het achtergronddocument 'beoordeling technische veronderstellingen', ga direct naar de kerncijfers of download de Excel-bijlagen hieronder.

Het gestage herstel van de mondiale economie lijkt onder invloed van de lage energieprijzen wat aan kracht te winnen. Dit herstel, in combinatie met de daling van de euro ten opzichte van de dollar, is gunstig voor de Nederlandse economie. De economische groei trekt dit jaar aan tot 1,7% en volgend jaar tot 1,8%. Er is sprake van een gestaag, maar niet van een uitbundig herstel, dat vanaf dit jaar ook gedragen wordt door de binnenlandse bestedingen. De inflatie blijft laag, in lijn met de Europese prijsontwikkeling. Zowel de consumptie als de bedrijfswinsten en de investeringen krijgen dit jaar een impuls door de lage inflatie. Dit jaar verbetert de koopkracht met 1,2%, terwijl volgend jaar de koopkracht ongewijzigd blijft. Werkgelegenheid en arbeidsaanbod groeien beide, waardoor de werkloosheid licht daalt naar 7,0% in 2016. Het overheidstekort daalt naar 1,8% bbp dit jaar en 1,2% bbp volgend jaar. De collectieve uitgaven als percentage van het bbp nemen duidelijk af, vooral de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid. Het voor conjunctuur en incidenten gecorrigeerde structurele saldo is -0,5% bbp in 2015 en 2016 en is daarmee gelijk aan de middellangetermijndoelstelling volgens de Europese begrotingsregels.

De onderstaande bijlagen worden ook beschikbaar gesteld als csv-bestanden op de Cijfer-pagina 'Open data'.

Bijlagen

Deel deze pagina