Kopafbeelding publicaties CPB

Keuzes in Kaart 2013-2017

CPB Boek 5, 27 augustus 2012

Een analyse van tien verkiezingsprogrammma's. Het Centraal Planbureau heeft de economische effecten geanalyseerd, het Planbureau voor de Leefomgeving de effecten op milieu.

Lees ook het bijbehorende persbericht.  Er is ook meer achtergrondinformatie beschikbaar (w.o. achterliggende CPB Notities e.d.). Tevens is in November 2013 een evaluatie en een nieuwe opzet voor de doorrekening gepubliceerd.

28 aug: Persbericht, erratum over een foute weergave van een maatregel van GroenLinks. In de PDF-webversie is de fout inmiddels hersteld.

De verkiezingsprogramma’s 2012 laten zien welke keuzes politieke partijen voorstellen voor de jaren 2013-2017. De programma’s maken duidelijk dat er echt iets te kiezen valt voor de komende kabinetsperiode. Hoe gaan we na de economische crisis de overheidsfinanciën weer op orde brengen en hoe snel? Verhogen we de AOW-leeftijd en beperken we de aftrek van de hypotheekrente, of juist niet? Hoe verminderen we de filedruk? Willen we klimaatverandering aanpakken en zo ja, hoe dan? Is het de moeite waarde om meer geld uit te geven aan onderwijs of innovatie? Hoeveel trekken we uit voor natuur? Hoe kunnen we de woningmarkt beter laten functioneren? Hoe gaan we om met de stijging van de kosten van de zorg?

In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 hebben tien politieke partijen - VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DPK - gevraagd om een analyse van hun verkiezingsprogramma’s. Het CPB heeft de economische effecten geanalyseerd, het PBL de effecten op milieu.

'Keuzes in Kaart 2013-2017' is in gedrukte vorm te bestellen via een emailbericht met uw gegevens, gericht aan bibliotheek@cpb.nl , en is een uitgave van:

Centraal Planbureau (CPB)
Postbus 80510 | 2508 GM Den Haag
(070) 338 33 80 | www.cpb.nl | info@cpb.nl

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Postbus 30314 | 2500 GH Den Haag
(070) 328 87 00| www.pbl.nl | info@pbl.nl

Gedrukt door:

De Swart BV
Postbus 53184 | 2505 AD Den Haag
(070) 308 21 21 | www.kds.nl | info@kds.nl

Foto omslag: GPD | Stephanie Versteeg

Augustus 2012 | ISBN 978-90-5833-559-3

Deel deze pagina