Kopafbeelding publicaties CPB

Vergrijzing verdeeld; toekomst van de Nederlandse overheidsfinanciën

CPB Bijzondere publicatie 86, 1 juni 2010

Vergrijzing legt een claim op de overheidsfinanciën. De collectieve uitgaven aan aow en zorg zullen stijgen, de inkomsten houden geen gelijke tred. Deze verslechtering van het begrotingssaldo is op termijn onhoudbaar, zodat de overheid haar beleid moet aanpassen.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

De benodigde aanpassing, het houdbaarheidstekort, is berekend op 4½% bbp. Dit tekort is 1½% bbp groter dan in de CPB-studie uit 2006, door stijging van de levensverwachting en doorwerking van de kredietcrisis. De overheid staat voor de keuze hoe zij haar begroting houdbaar maakt, via ombuigingen of lastenverzwaring, onmiddellijk of uitgesteld.

Deze studie brengt de consequenties in beeld van alternatieve beleidshervormingen voor de houdbaarheid en overheidsschuld, voor de economie en voor de verdeling van lasten en lusten tussen generaties.

Deel deze pagina