Kopafbeelding publicaties CPB

Verkiezingsprogramma's doorgerekend: Keuzes in Kaart 2011-2015

CPB Bijzondere publicatie 85, 20 mei 2010

Deze editie van 'Keuzes in Kaart' verschaft allereerst een analyse van de effecten die de diverse verkiezingsprogramma's hebben op de overheidsfinanciën in de volgende kabinetsperiode en op lange termijn.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

In 'Keuzes in Kaart' worden ook de gemiddelde inkomenseffecten en de werkgelegenheidseffecten op lange termijn in kaart gebracht. Daarnaast analyseren de planbureaus de effecten op een aantal specifieke terreinen: bereikbaarheid; klimaat en energie; landbouw, natuur en landschap; onderwijs en innovatie; woningmarkt; zorg.

Hoofdstukindeling

De opzet van deze publicatie is als volgt. Hoofdstuk 1 schetst de achtergonden en aanpak. Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend overzicht op hoofdlijnen. Hoofdstukken 3 tot en met 11 schetsen per partij het voorgestelde beleid, de ex-ante budgettaire effecten, de effecten op koopkracht en winst, de effecten op de werkgelegenheid op lange termijn en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Deze hoofdstukken geven verder een analyse van de effecten op bereikbaarheid, milieu, natuur, onderwijs en zorg. De bijlagen zijn in een apart document ondergebracht.

De bijlagen per partij geven een overzicht van de concreet voorgestelde beleidsmaatregelen. Daarnaast zijn er nog enkele bijlagen met toelichting op de aanpak van de analyse en met overzichten van de maatregelen en effecten van alle partijen op een bepaald beleidsterrein.

U kunt de publicatie hieronder ook in delen downloaden:

Bijlagen

Deel deze pagina